Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรฯ

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ร่วมตอบรับวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ร่วมตอบรับวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ (IIT) ได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกทำปลาส้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญและคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมฝึกทำปลาส้มแก่กลุ่มแม่บ้านผู้สนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ

นายคำนึง  แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ และคณะได้ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ รายนายประดิษฐ์  กองศิลป์

อ่านเพิ่มเติม...

ออกตรวจบ้านครอบครัวยากจน

นายคำนึง  แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญและคณะ และเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยียมครอบครัวยากจน ราย นางทองม้วน  หลักทอง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านคนพิการ นางบัวเรียน พึ่งโพธฺ์

นายคำนึง  แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ และคณะ เยี่ยมบ้านคนพิการ ในราย นางสาวบัวเรียน  พึ่งโพธิ์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร,พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงเจริญ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดงเจริญ อสม. พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลดงเจริญ

คณะผู้บริหาร,พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดงเจริญ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดงเจริญ อสม. พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบเกียรติบัตรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายพยน ต้นพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญเข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 8