Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 
     
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[ 19-04-2564 ] Hits:148

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ อบต.ดงเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ …

[ 05-04-2564 ] Hits:105

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ อบต.ดงเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ…

[ 05-04-2564 ] Hits:117

โครงการพ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจพัฒนาการ ประจำปี 2564

โครงการพ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจพัฒนาการ ประจำปี 2564

[ 22-03-2564 ] Hits:116

การตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔

การตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔

[ 16-04-2564 ] Hits:112

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 08-09-2563 ] Hits:211

 
 • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ราคากลาง
 • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
 
 • หนังสือราชการของ สถ.
 • คู่มือประชาชน
 • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
 • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
 • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุ๊ค สำ…

โรงเรียนบ้านดงเจริญ

โรงเรียนบ้านดงเจริญ

โรงเรียนบ้านคำแหลม

โรงเรียนบ้านคำแหลม

 
แตงแคนตาลูป

แตงแคนตาลูป

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม

 
ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์