Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ปี พ.ศ.2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้า่งหรือแผนพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ดงค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ปี 2561

 
 
Powered by Phoca Download