Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่งสุขใจ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ  ณ ตลดชุมชนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ(วิชาการ)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ประจำปี 2560

 

       วันที่ 9 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จัดกิจกรรมโครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ประจำปี 2560 เพื่อใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ดงเจริญ

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.ดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคูณธรรมจริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม...