Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านดงเจริญ

     โรงเรียนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านพรพูลสุข ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 โทร 045-730922

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านคำแหลม

     โรงเรียนบ้านคำแหลม ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านบ้านคำแหลม ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทรศัพท์ 045750146

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

     โรงเรียนบ้านแหล่งหนู ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านบ้านแหล่งหนู ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทรศัพท์ 0854171903

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดงเจริญ

     ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 โทร 088-344664 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเจริญ

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเจริญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045-791989

 

อ่านเพิ่มเติม...