Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โรงเรียนบ้านดงเจริญ

Share

     โรงเรียนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านพรพูลสุข ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 โทร 045-730922