Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รับมอบเกียรติบัตรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

Share

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายพยน ต้นพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญเข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

 

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายพยน ต้นพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญเข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอร์รัล จ.ยโสธร โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้มอบ