Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรฯ

Share

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรฯ

นายคำนึง แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จากนั้นร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร