Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Share

 

   วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญได้ดำเนินการจัดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ณ หนองคำมะโยง , หนองอีสานเขียว หนองคอม และหนองสาธารณะต่างๆในเขตตำบลดงเจริญ โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำองค์การทุกภาคส่วน และครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเจริญ